Termeni și condiții

IDENTIFICAREA COMPANIEI

S.C. PRORAGE MEDIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Targu Neamt, Nr. 2A, Bl. B31, Sc. B, Et. 7, Ap. 65, Sector 6, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J40/11080/2008, având cont IBAN nr. RO11 INGB 0000 9999 0655 5779, deschis la ING Bank, Agenţia Dr. Taberei, cod fiscal RO 24096216 si Capital Social 400 RON.

INFORMAȚII GENERALE

www.invox.ro reprezintă un serviciu de Call Tracking & Analytics. Achiziția serviciului se face pe baza plății pe site a pachetului dorit.

COPYRIGHT – PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Întregul conținut de pe acest website (care include, dar nu se limitează la): texte, grafice, vizualuri, produse, coduri, idei, poze, video, sunete sunt proprietatea PRORAGE MEDIA S.R.L. și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu puteți utiliza sau reproduce materialele www.invox.ro fără acordul prealabil, în scris din partea PRORAGE MEDIA S.R.L..

Compania nu garantează că website-ul și conținutul acestuia nu conține erori sau că întregul conținut este 100% corect și valid.

Pentru probleme legate de proprietatea intelectuală, vă rugam să ne contactați pe adresa de contact[at]invox.ro

UTILIZAREA SITE-ULUI www.invox.ro

www.invox.ro este un website care poate fi accesat în mod gratuit, iar simpla navigare în paginile acestuia nu este condiționată de înregistrare. Pentru a putea achiziționa un cont de call tracking din ofertă, este necesară plata pachetului dorit din aceasta pagina. Înregistrarea ca utilizator presupune acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare a www.invox.ro și a Politicii de confidențialitate. Aceste reglementari constituie baza contractuala a raporturilor dintre utilizatori și PRORAGE MEDIA S.R.L..

Dacă una sau mai multe prevederi al prezentului document de termeni și condiții sunt în conflict cu oricare cerință legal aplicabilă, acele prevederi nu vor fi aplicate și PRORAGE MEDIA S.R.L. se angajează să adapteze termenii și condițiile site-ului www.invox.ro conform unor noi prevederi, prevederi care să respecte spiritul prevederilor inițiale.

Compania își rezervă dreptul de a-și selecta clienții. www.invox.ro își rezervă dreptul de a închide conturi de utilizatori, de a modifica sau elimina texte, imagini, hyperlinkuri sau de a refuza vânzarea serviciului de call tracking la propria sa discreție.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Prin înregistrarea ca utilizator al www.invox.ro, utilizatorul trebuie să furnizeze către PRORAGE MEDIA S.R.L. o serie de date personale, precum numele și prenumele, adresa de e-mail, numarul de telefon si website-ul companiei. De asemenea, pentru a primi comunicări comerciale din partea www.invox.ro, utilizatorul va trebui să comunice o adresă de email validă, precum și alte date legate de acesta. Acolo unde nu este specificată excepția, datele personale vor fi folosite exclusiv de societatea care operează www.invox.ro, în scopurile pentru care au fost colectate și pentru care utilizatorul și-a exprimat acordul. Acolo unde nu este specificată, ele nu vor fi înstrăinate către terți.

Prin furnizarea de către Dvs a următoarelor date cu caracter personal : e-mail, nume și prenume, adresa, telefon, Dvs, în calitate de persoană vizată conform Legii 677/2001, declarați că vă dați consimțamântul în mod expres și neechivoc, respectiv explicit, liber exprimat și informat, că datele Dvs cu caracter personal să intre în baza de date a societații SC ProRage Media S.R.L. și să fie prelucrate și folosite în viitor de către ProRage Media S.R.L. cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Toți cei care au furnizat următoarele date cu caracter personal: e-mail, nume și prenume adresa, telefon, au calitatea de persoană vizată, în accepțiunea Legii nr. 677/2001. Scopurile colectării și prelucrării datelor Dvs cu caracter personal (e-mail, nume și prenume, adresa, telefon ) de către ProRage Media S.R.L. sunt:

 1. Transmiterea de către ProRage Media S.R.L. (în mod direct sau prin imputerniciții săi) prin e-mail/poștă/curier de oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing cu privire la activitatea desfășurată de ProRage Media S.R.L., cu privire la produsele/serviciile pe care societatea ProRage Media S.R.L. le comercializează, cu privire la campaniile și concursurile organizate de societatea ProRage Media S.R.L., în cazul în care ați bifat căsuța „Abonează-te la newsletter” (dacă v-ați creat cont pe site-ul invox.ro), fără alte obligații sau plăți din partea ProRage Media S.R.L. față de persoana dumneavoastră. În măsura în care nu doriți să primiți oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing cu privire la activitatea desfășurată de ProRage Media S.R.L., cu privire la produsele/serviciile pe care societatea ProRage Media S.R.L. le comercializează, cu privire la campaniile și concursurile organizate de societatea ProRage Media S.R.L. vă rugăm să nu bifați căsuța „Abonează-te la newsletter”
 2. Efectuarea de statistici interne, fără alte obligații sau plăți din partea ProRage Media S.R.L. față de persoana dumneavoastră;
 3. Organizarea de concursuri și campanii publicitare cu premii
 4. Comerț cu amănuntul prin corespondență (inclusiv comerț electronic), inclusiv expedierea produselor comandate către clienții săi, emiterea și comunicarea facturilor.
 5. Emiterea și comunicarea facturilor, inregistrarea facturilor și plăților în contabilitate și lămurirea oricăror aspecte legate de comandă, expediere și plată.

In cazul in care aveti creat cont pe site-ul www.invox.ro, S.C. ProRage Media S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal furnizate de Dvs prin completarea formularului Cont nou (e-mail, username, parola, confirmare parola, nume si prenume, adresa, telefon) pe perioada existentei contului Dvs, iar ulterior stergerii contului Dvs, ProRage Media S.R.L. va transforma datele Dvs cu caracter personal (e-mail, username, parola, confirmare parola, nume si prenume, adresa, telefon) in date anonime si le va prelucra in scopuri statistice interne, pe durata existentei societatii.

Datele cu caracter personal privind nume si prenume, adresa, telefon, furnizate pentru efectuarea comenzii (cumpararea de servicii de pe site-ul www.invox.ro) vor fi prelucrate de catre S.C. ProRage Media S.R.L. pe perioada prevazuta de lege pentru pastrarea inregistrarilor contabile privind comenzile si platile efectuate de Dvs ce au ca obiect produsele comandate de Dvs de pe site-ul www.invox.ro.

Datele dvs. sunt destinate utilizarii de catre PRORAGE MEDIA S.R.L. in scopurile mentionate mai sus si nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia firmei de curierat care asigura livrarea produselor comandate de Dvs, a eventualilor imputerniciti ai ProRage Media S.R.L. care vor prelucra datele cu caracter personal in numele si pe seama ProRage Media S.R.L. cu respectarea dispozitiilor legii nr 677/2001, a eventualilor dobanditori ai site-ului www.invox.ro (prin vanzare-cumparare sau alte forme de dobandire a site-ului), a firmei de IT care se ocupa de functionarea optima a siteului. Prin comanda efectuata Dvs va exprimati acordul pentru dezvaluirea datelor Dvs cu caracter personal urmatorilor terti: eventualilor dobanditori ai site-ului www.invox.ro (prin vanzare -cumparare sau alte forme de dobandire a site-ului), imputernicitilor societatii ProRage Media S.R.L. care vor prelucra datele cu caracter personal in numele si pe seama ProRage Media S.R.L. cu respectarea dispozitiilor legii nr 677/2001, firmei de curierat, firmei de IT care se ocupa de functionarea optima a site-ului.

Prin bifarea casutei ,,Aboneaza-te la newsletter” din formularul pentru crearea contului pe site-ul www.invox.ro, persoana vizata isi da acordul sa primeasca oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing prin e-mail de la PRORAGE MEDIA S.R.L. cu privire la activitatea desfasurata de ProRage Media S.R.L., cu privire la produsele pe care societatea ProRage Media S.R.L. le comercializeaza, cu privire la campaniile si concursurile organizate de societatea ProRage Media S.R.L.. In cazul in care persoana vizata nu doreste sa primeasca oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing prin e-mail de la PRORAGE MEDIA S.R.L. nu va bifa casuta „Aboneaza-te la newsletter”.

În cazul în care persoana abonatî la newsletter, la un moment dat, nu mai dorește să primească oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing cu privire la activitatea desfasurată de ProRage Media S.R.L., cu privire la produsele pe care societatea ProRage Media S.R.L. le comercializează, cu privire la campaniile și concursurile organizate de societatea ProRage Media S.R.L., persoana abonată va trebui să ne anunțe despre acest lucru, prin transmiterea în acest sens a unei cereri scrise, datată și semnată, adresată societatii ProRage Media S.R.L. și transmisă la adresa sediului nostru sau direct din newsletter, prin opțiunea de dezabonare menționată în disclaimer-ul de la finalul email-ului primit de la ProRage Media S.R.L. privind newsletter.

PRORAGE MEDIA S.R.L. garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularul menționat mai sus și a celor care comandă produse sau servicii de pe site-ul www.invox.ro. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art 12); dreptul de acces la date (art 13); dreptul de intervenție asupra datelor (art 14); dreptul la opoziție (art 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17); dreptul de a vă adresa justiției (art 18).

 1. Dreptul de acces la date – are dreptul de a obține de la ProRage Media S.R.L., la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de aceasta. Persoana vizată poate solicita informații, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal. ProRage Media S.R.L. este obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.
 2. Dreptul de intervenție asupra datelor – are dreptul de a obține de la ProRage Media S.R.L., la cerere și în mod gratuit:
  • după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • după caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
  • notificarea către terții carora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta către ProRage Media S.R.L. o cerere întocmita în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi si de poșta electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal. ProRage Media S.R.L. este obligat să comunice măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele tertului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.

 1. Dreptul de opozitie – are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop. In vederea exercitarii acestor drepturi, persoana vizata va înainta catre ProRage Media S.R.L. o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. ProRage Media S.R.L. este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.
 2. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
  •  retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
  • reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
 3. Dreptul de a se adresa justitiei – fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate. Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.

Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata, semnata si trimisa la sediul social al S.C. ProRage Media S.R.L. Datele dvs. nu vor fi transferate in strainatate. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

DESPRE COOKIE-URI

www.invox.ro foloseste cookie-uri. Acceseaza pagina de detalii privind cookie-urile, aici.

ACHIZIȚIA DE PE www.invox.ro

Prețurile afișate pe www.invox.ro NU conțin taxa pe valoarea adăugată (TVA) în valoare de 19%.

Doar persoanele juridice pot comanda de pe acest site. Specificațiile serviciilor disponibile pe website sunt menționate în pagina de preturi. Anumite servicii pot suferi modificări de specificații sau preț în orice moment – compania nu are obligația de a anunța clienții sau vizitatorii website-ului de aceste modificări.

Se respectă caracteristicile generale ale produselor iar valoarea produsului final va fi mereu aceeași sau mai mare ca cea afișată pe site.

Prețurile serviciilor INVOX pot fi subiectul unei negocieri doar în cazul unor volume mari.

Acest website este oferit clienților / vizitatorilor săi sub forma actuală (așa cum este sau așa cum este disponibil la acel moment), fără niciun tip de garanții, exprimate sau interpretate.

Pentru a cumpăra și intra în posesia produselor oferite spre vânzare de către PRORAGE MEDIA S.R.L. pe site-ul www.invox.ro este necesară parcurgerea urmatoarelor etape:

 1. Comandă online
  • identificarea de către utilizator a pachetului de call tracking dorit și
  • plata pachetului dorit prin NETOPIA mobilPay sau transfer bancar in contul ProRage Media S.R.L.
 2. Comandă prin telefon sau email
  • identificarea de către utilizator a produsului/produselor dorite și adăugarea acestora în coșul de cumpărături
  • contactarea PRORAGE MEDIA S.R.L. de către client în vederea depunerii comenzii prin telefon la numarul 031.005.02.20 (luni – vineri 10:00-18:00) sau prin email la adresa contact@invox.ro (timp de răspuns max. 1 zile lucrătoare)
  • efectuarea plății produselor prin NETOPIA mobilPay sau transfer bancar in contul ProRage Media S.R.L.

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe www.invox.ro, sunteți de acord cu forma de comunicare (telefonică sau prin e-mail) prin care site-ul își derulează operațiunile.

Pentru plata cu cardul, tranzactia va aparea pe extrasul de cont cu numele INVOX.

Plata serviciului INVOX Call Tracking se efectueaza exclusiv in avans pentru fiecare luna in parte. In cazul intarzierilor repetate la plata serviciului INVOX sau a intarzierilor mai mari de 5 zile lucratoare, S.C. PRORAGE MEDIA S.R.L. isi rezerva dreptul de a suspenda contul/conturile care inregistreaza intarzieri la plata. Odata cu suspendarea contului pentru neplata, S.C. PRORAGE MEDIA S.R.L. isi rezerva dreptul si de a anula redirectionarea apelurilor de pe numerele INVOX catre numerele ce apartin conturilor suspendate. 

ANULAREA TRANZACTIEI

Daca doriți să anulați o comandă făcută pe www.invox.ro, vă rugăm să ne contactați telefonic la numarul 031.005.02.20 sau pe email la contact@invox.ro în aceeași zi lucrătoare în care s-a efectuat comanda.

Pentru tranzacțiile prin card, banca emitentă va debloca suma blocată în contul clientului în termen de 1-30 de zile, în funcție de politica acesteia. Vă rugăm să reţineţi că după ce o comandă a fost depusă, INVOX nu poate să garanteze anularea acesteia. In toate aceste cazuri, anularea nu va fi posibilă. Vă rugăm cu amabilitate să vă verificaţi cu atentie caracteristicile pachetului de call tracking ales, înainte de finalizarea platii.

RAMBURSAREA / RESTITUIREA TRANZACTIEI

Pentru rambursarea/restituirea valorii tranzactiei va rugam sa ne trimiteti un email pe adresa de contact@invox.ro, urmand ca in maxim 5 zile lucratoare sa primiti raspuns. Rambursarea valorii poate fi aprobata sau respinsa si se vor respecta termenii si conditiile descrise aici.

COMENTARII ȘI RECENZII

Utilizatorii pot posta recenzii, comentarii sau alte tipuri de conținut; pot trimite sugestii, idei, pot pune întrebări, pot propune articole sau alte tipuri de materiale, atâta timp cât conținutul acestora:

 • nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu încalcă dreptul la intimitate sau legea cu privire la protejarea proprietății intelectuale;
 • nu conține viruși informatici, comunicări comerciale, politice, care instigă la ură sau intoleranța pe motive etnice, religioase, rasiale, de orientare sexuală, mesaj colective sau alte forme de „spam”.

In vederea postării de recenzii, comentarii, comunicări și alte tipuri de conținut, nu puteți folosi adrese de e-mail sau identități false. www.invox.ro își rezervă dreptul, dar nu are obligația de a elimina sau edita toate tipurile de conținut postate de către utilizatori și nu are obligația de a revedea periodic acest conținut. Odată cu postarea de recenzii, comentarii, comunicări și alte tipuri de conținut pe www.invox.ro, transmiteți (în afara cazurilor în care Societatea indică altfel), drepturile de proprietate intelectuală, în mod neexclusiv, perpetuu, irevocabil, asupra materialelor postate. Societatea are dreptul de a modifica, reproduce, transmite, adapta, publica, distribui materialele postate de către utilizatori, prin orice mijloc de comunicare în masă, din orice țară. Prin postarea de recenzii, comentarii, comunicări și alte tipuri de conținut pe www.invox.ro, cedați dreptul Societății de a folosi numele dvs. în relație cu materialele postate; garantați că dețineți sau controlați într-o altă formă dreptul de proprietate intelectuală asupra materialelor pe care le postați, că materialele postate nu violează niciuna dintre condițiile de postare ale recenziilor, comentariilor, comunicărilor și alte forme de conținut din partea utilizatorilor, ale www.invox.ro. www.invox.ro are dreptul, dar nu obligația de a monitoriza, edita sau șterge orice tip de conținut sau activități ale utilizatorilor pe site.

www.invox.ro nu este responsabil și nu își asumă responsabilitatea pentru niciunul dintre materialele postate de către alte terțe părți pe site. www.invox.ro are dreptul de a nu publica toate comentariile și articolele propuse de către utilizatori.

FORȚA MAJORĂ

www.invox.ro, afiliații sau/și furnizorii de produse sau servicii către www.invox.ro nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio întârziere sau eroare rezultând direct sau indirect din cauze independente de voință www.invox.ro. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic de la www.invox.ro, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele www.invox.ro, erorile de operare, accidentele rutiere, precum și cazurile de forță majoră stipulate de legislația în vigoare.

RECLAMAȚII PRIVIND ÎNCĂLCAREA LEGII REFERITOARE LA PROTEJAREA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

www.invox.ro respecta dreptul la propietatea intelectuală a terților. Dacă ați observat informații pe site-ul www.invox.ro care incalcă dreptul acestora la proprietate intelectuală, vă rugăm să ne trimiteți o înștiințare la adresa de email contact@invox.ro  sau să ne contactați la numerele de telefon afișate în site la secțiunea Contact

LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Serviciile oferite de societate prin intermediul www.invox.ro sunt guvernate de dispozițiile legilor romane.

Termenii și condițiile www.invox.ro se supun legislației române. In caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul PRORAGE MEDIA S.R.L.. In cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, litigiile se vor supune rezolvării instanțelor judecătorești competențe de pe raza municipiului Bucuresti.

PREZENTAREA OFERTEI

PRORAGE MEDIA S.R.L. își rezervă dreptul de a opera oricând, orice modificări asupra prețurilor și datelor tehnice prezente pe site-ul www.invox.ro, fără o inștiințare prealabilă. Datele tehnice prezente pe site-ul www.invox.ro au caracter informativ și nu reprezintă o obligație contractuală. Fotografiile de pe site-ul www.invox.ro au caracter informativ și pot exista diferențe între acestea și produs.

Conciliere gratuita

Daca ati intampinat dificultati legate de o comanda, care nu au putut fi rezolvate cu persoana cu care ati discutat, puteti sa ne scrieti la adresa aici  pentru o conciliere gratuita cu managerul companiei.

Call Now Button